Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

7927 b400 500
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaSebeczek Sebeczek
Przestałam się przejmować pozornymi relacjami, ludźmi, którzy interesują się mną, jeśli mają w tym jakiś interes. Jeszcze do niedawna zastanawiałam się, analizowałam czy może ja coś robię źle. Dziś nie tracę czasu na zawracanie sobie tym głowy, po prostu odwracam się na pięcie i wychodzę z takich znajomości i wiem, że już do nich nie wrócę.
— "Kobieta zwyczajna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

November 16 2019

1119 0826 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarosses rosses
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
5087 e87d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaskman askman
2023 db31
Reposted fromMilkyJoe MilkyJoe viadivi divi
Reposted fromshakeme shakeme viaavooid avooid
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viadivi divi
5503 abb3 500
Reposted fromhagis hagis vianoisetales noisetales
7558 063c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaja-sowa ja-sowa
1678 e68d 500
7654 97cd 500
Reposted fromnutt nutt viadivi divi
1386 8c36 500

November 14 2019

2406 f4d7 500
Reposted frompunisher punisher vianiskowo niskowo
5978 de8b 500
Reposted frompiehus piehus vianiedoskonalosc niedoskonalosc
5444 f63f
Reposted fromteijakool teijakool vianiskowo niskowo

November 11 2019

1756 f360

gettingahealthybody:

This is perfection. I really love the art/the flowers.

Reposted fromgreensky greensky vianowaczi nowaczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl