Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazupson zupson
Reposted fromFlau Flau
0074 0dc3
W ostatnich czasach widocznie wyinteligentniałem, bo zdaję sobie sprawę, że jestem bardzo głupi.
— W. Broniewski "Pamiętnik"
3697 f508 500
9043 1c71 500
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viazwariowalam zwariowalam
7890 175f
Reposted fromonlyman onlyman viafenoloftaleina fenoloftaleina
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viacomatosegirl comatosegirl
7165 f02a
8980 5e85
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaEtien Etien

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaEtien Etien
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński - "Elegia codzienna"
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaEtien Etien
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour viaEtien Etien
Reposted fromshakeme shakeme viacoffee coffee

October 27 2018

8961 7c6a
9040 5cf1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee

October 25 2018

Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
Reposted fromdivi divi viablonde-troubelle blonde-troubelle

October 22 2018

4472 96dd
Reposted frommuszynka muszynka viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl