Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 24 2020

4250 9f63 500
Reposted fromhrafn hrafn viamadamemonroe madamemonroe
9747 1a87 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapchamtensyf pchamtensyf
8509 47ed 500
2062 ab07 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
7332 af16 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaseaweed seaweed
4753 5999 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viamononok mononok
2460 5d86
Reposted fromkarahippie karahippie viapandziia pandziia
3480 8d7c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3513 9083 500
Reposted fromxawery xawery viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Reposted fromshakeme shakeme

January 23 2020

6103 f902 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viarosses rosses
Reposted fromshakeme shakeme

January 22 2020

2697 01ca 500
Reposted fromlordsoth lordsoth vialaluna laluna
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
5573 50b5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaWlodara Wlodara
Nie ma sensu być wariatem, jeżeli bierzesz życie za poważnie
— A Beautiful Mind
Reposted fromflesz flesz viaunusual unusual

January 21 2020

0089 093a 500
Ronda, Spain
6100 a724 500
Reposted frompiehus piehus viadeparter departer
Widzę, że nie wiele rozumiesz z tego co do Ciebie czuję
— Pidżama Porno - "Goszka"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl